28. Nov 2019 14:30

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - líniová stavba

Stavba: „7826 – Prievidza – Ciglianska – VN, TS a NN: chatová oblasť Borina“ Miesto: v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc.č. registra C-KN: 7784/21, 8043/3, 7956/1, 7771/19, 7771/20, 7856/5, 7844/1, 7844/2, 7844/4, 7844/5, 7844/6, 7844/7, 7844/8, 7844/9, 7844/10, 7844/11, 7844/12, 7844/13, 7844/14 a na pozemkoch parc.č. registra E-KN: 1578, 1607, 1612, 1613/1, 1613/2, 1634, 1679, 1725/1, 1725/2, 1726/2, 1727/2, 1772/1 Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení PEV, s.r.o., Revolučná 3288/3, Žilina

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.