9. máj 2019 14:35

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - garáž

Stavebné povolenie Stavba : Garáž Miesto: k.ú. Prievidza Stavebník: Bc. Andrea Sokolová, Vajanského ulica 196/1, Prievidza

celý dokument:

situácia:

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…