20. Jun 2013 12:27

Verejná vyhláška - stavebné konanie

Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Pod Kláštorom“ Prievidza, A. Hlinku. Súp.č. I.445, zastupujúce Vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obytnej budovy súp.č. 10445,kat.územie Prievidza, Ul. A. Hlinku,podal dňa 10.06.2013,na tunajšom stavebnom úrade,žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby v podanej žiadosti označenej pod názvom „Oprava fasády štítovej steny západnej a východnej strany bytového domu“ v Prievidzi, Ul. A. Hlinku, súp.č. 10445 v katastrálnom území Prievidza,pozemok parcelné číslo 2200.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.