13. Aug 2013 10:58

Verejná vyhláška - statický posudok stavebných úprav

Stavebník Mgr. Mário Duškevič a manž. Andrea, Tichá ulica č. 144/2/5, 971 01 Prievidza podal dňa 01.08.2013 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „Statický posudok stavebných úprav “.Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 94, s.č. 20134 na Ulici S. Chalupku,byt č. 4, vchod č. 29.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.