13. Aug 2013 10:58

Verejná vyhláška - statický posudok stavebných úprav

Stavebník Mgr. Mário Duškevič a manž. Andrea, Tichá ulica č. 144/2/5, 971 01 Prievidza podal dňa 01.08.2013 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „Statický posudok stavebných úprav “.Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 94, s.č. 20134 na Ulici S. Chalupku,byt č. 4, vchod č. 29.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…