9. Apr 2018 12:28

Verejná vyhláška - rozhodnutuie o prerušení stavebného konania - 9662 Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21BJ

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie o povolení stavby 9662 Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21BJ prerušuje stavebné konanie do doplnenia žiadosti o stavebné povolenie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného úradu.

celý dokument :

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…