21. Aug 2018 8:39

Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania - mobilná betonárka

Stavebné úpravy areálu a zriadenie mobilnej betonárne " SO 01 Mobilná betonárka, SO 02 Oporný múr, SO 03 Sklad štrku na výrobu betónu.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…