12. Jul 2012 12:20

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Autosalón a autoservis Renault, Dacia a Volkswagen

Stavebník DAK KIABA, s.r.o., A. Hlinku 483/1, 972 71 Nováky zast. PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M. R. Štefánika 116, Nováky podal dňa 25.05.2012 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Autosalón a autoservis Renault, Dacia a Volkswagen - predaj a komplexný servis automobilov značky Renault, Dacia a Volkswagen v k.ú. Prievidza na pozemkoch parc. č. 6652/53, 6652/91, 6652/97, 6652/98, 6652/99, 6652/100, 6652/112 a 6652/1.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…