31. Mar 2014 10:34

Verejná vyhláška - prípojky IS Veľká Lehôtka

Stavebník,Peter Hianik, Uhlištná ul. Č. 633/6, 971 01 Prievidza podal dňa 28.12.2013 a na základe výzvy doplnil 09.01.2014,u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom“, v kat. území Veľká Lehôtka, parc. č. 921/3 – rodinný dom, 921/2, 998/2, 998/1 – prípojky inžinierskych sietí.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…