9. Sep 2013 11:38

Verejná vyhláška - prestavba bytu

Stavebník Zdenko Oboňa, Nábr. A. Kmeťa 128/3, 971 01 Prievidza v zast. AZ Real PD s. r. o, Bakalárska 6/7, Prievidza podal u tunajšieho stavebného úradu dňa 19. 08. 2013 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom – prestavba a prístavba hospodárskej budovy“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1479/2, 1480/5, 6,7.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…