9. Jul 2013 6:30

Verejná vyhláška - povolenie na stavbu rodinného domu

Ing. Tomáš Laluha, Pod hrádkom 33/149,971 01 Prievidza požiadal dňa 04.03.2013, s doplnením dňa 26.06.2013 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom s garážou – „GALAXIA“ - pozemok parc.č. 463/3, vedený v KN v registri „C“,prípojky inžinierskych sietí - pozemok parc.č. 460/3, 463/3,vedený v KN v registri „C“ a pozemok parc. č. 944/3 vedený v KN v registri „E“,(evidovaný na kópii KM ako parc.č. 460/1), katastrálne územie Hradec,v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…