22. Jul 2013 6:10

Verejná vyhláška- povolenie informačného a propagačného zariadenia

Žiadateľ ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina podal u tunajšieho úradu dňa 26.06. 2013 žiadosť o dodatočné povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia na bočnej štítovej stene bytového domu súp. č. 10539 na parc. č. 2746/5 v katastrálnom území Prievidza

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…