26. Jul 2011 15:40

Verejná vyhláška: Oznámenie

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Navrhovateľ COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, podal dňa 09.05.2011 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…