26. Jul 2011 15:40

Verejná vyhláška: Oznámenie

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Navrhovateľ COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, podal dňa 09.05.2011 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…