26. Jul 2011 15:40

Verejná vyhláška: Oznámenie

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Navrhovateľ COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, podal dňa 09.05.2011 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…