11. Mar 2014 10:25

Verejná vyhláška - oznámenie územného konania

Navrhovateľ Mgr.Martina Kollárová,bytom Rastislavova 413/9,971 01 Prievidza a Barbora Mihaliková,bytom A. Kmeťa 145/20,971 01 Prievidza,podal dňa 03.10.2013, s doplnením dňa 09.01.2014,na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o využívaní územia,podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Tenisový kurt“,na pozemku parcelné číslo 1208/2,katastrálne územie Prievidza.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…