9. Sep 2015 11:56

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - Spevnené plochy pri polyfunkčnom objekte na ulici A. Mišuta v Prievidzi

Navrhovateľ LUDO spol. s r.o., so sídlom Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36021237 podal dňa 04.09.2015 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v podanej žiadosti označenej pod názvom „Spevnené plochy pri polyfunkčnom objekte na ulici A. Mišuta v Prievidzi“, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 4870/1.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.