15. Jun 2012 6:37

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 2927/10, 010 01 Žilina podal dňa 26.03.2012, po prerušení a doplnení, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ Prievidza, sídlisko PÍLY: Rekonštr. 6kV TS č. 612, 659, 680, 682 na 22kV a rekonštr. 6kV káblov na 22kV “ v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 104, 99, 95, 404, 395, 155/1, 150, 387/1, 124, 116/1, 114/1, 110, 182/2, 75, 50, 45/1, 70, 993, 990, 987, 986/2, 986/1, 1217/1, 1218/30, 1218/31, 1218/32, 1219/1, 1218/27, 1218/26, 1218/25, 1218/20, 1222 (Ulica A. Rudnaya, Okružná ulica, Ulica S. Chalupku, Gorazdovo nábrežie, Súbežná ulica, poza kino Baník, Ulica M. R. Štefánika, Krajná ulica – záhrady rodinných domov, premostenie rieky Handlovky – lokalita pri Ulici A. Stodolu a trávnatá plocha za bytovým domom na Ulici J. Murgaša).

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.