24. Apr 2012 10:05

Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - Zuzana Kotríková

Stavebník Zuzana Kotríková, Hviezdoslavova 31, 972 01 Bojnice, podal dňa 29. 11. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa dokumentácie „Stavebné úpravy bytovej jednotky – Preklad nad dverným otvorom“ v byte č. 5 vo vchode č. 22 v bytovom v kat. území Prievidza, na parc. č. 67, súp. č. 20146, Ul. A. H. Gavloviča.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.