24. Apr 2012 10:05

Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - Zuzana Kotríková

Stavebník Zuzana Kotríková, Hviezdoslavova 31, 972 01 Bojnice, podal dňa 29. 11. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa dokumentácie „Stavebné úpravy bytovej jednotky – Preklad nad dverným otvorom“ v byte č. 5 vo vchode č. 22 v bytovom v kat. území Prievidza, na parc. č. 67, súp. č. 20146, Ul. A. H. Gavloviča.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.