24. Apr 2012 10:05

Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - Zuzana Kotríková

Stavebník Zuzana Kotríková, Hviezdoslavova 31, 972 01 Bojnice, podal dňa 29. 11. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa dokumentácie „Stavebné úpravy bytovej jednotky – Preklad nad dverným otvorom“ v byte č. 5 vo vchode č. 22 v bytovom v kat. území Prievidza, na parc. č. 67, súp. č. 20146, Ul. A. H. Gavloviča.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…