26. Sep 2012 6:03

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom KOMPAKT 504 Z

Stavebník Róbert Mello a manž. Petra Ing., Rakytová ulica č. 10/6, Prievidza podal dňa 14.09.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Rodinný dom KOMPAKT 504 Z “ v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 5606/3.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…