30. Jul 2012 11:51

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia obchodného domu Šafrán

Stavebník MaxMall, spol. s r.o., Ulica J. Kollára č. 624/16, Prievidza podal dňa 20.06.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Rekonštrukcia obchodného domu Šafrán “ v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 2107/2 a 2108/6.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…