30. máj 2012 6:55

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania "Obnova bytového domu Ľ. Ondrejova"

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 30843, 30844, na Ulici Ľ. Ondrejova, parc. č. 5087 v k. ú. Prievidza, podal dňa 28.05.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu Obnova bytového domu Ľ. Ondrejova, Prievidza na pozemku parc. č. 5087 v k. ú. Prievidza. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje (stavebné úpravy a udržiavacie práce). Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…