16. Aug 2012 11:49

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania Jimboinvest

Stavebník SSE – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, Žilina 010 47 zast. Ondrej Kmeť REVMONT, Priemyselná 2647/12, Prievidza podal dňa 19.07.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Prievidza – Ciglianska – Rozšírenie NN pre 3 RD, Jimboinvest “ v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 8047, 8053/1, 8048/8, 8008/7, 8048/10, 8048/9, 8025/6.

Celý dokument:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…