12. Dec 2018 8:12

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - bytová jednotka budovy služieb

Róbert Dadík, Gazdovská 4/11, 971 01 Prievidza, podal dňa 30.11.2018 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby: Zmena účelu miestnosti na bytovú jednotku budovy služieb, Prievidza, v kat. území Prievidza, na pozemku parc. C KN č. 2565/4, 2563.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…