4. Oct 2012 5:51

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Andrea Celláryová

Stavebník Mgr. Andrea Celláryová, Veľkonecpalská 10, 971 01 Prievidza podal dňa 27. 09. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa dokumentácie „Statické vyjadrenie k stavebným úpravám“ v byte č. 9 vo vchode č. 26 v bytovom v kat. území Prievidza, na parc. č. 2559/1, 2559/2, súp. č. 30160, Lúčna ulica.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…