4. Oct 2012 5:51

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Andrea Celláryová

Stavebník Mgr. Andrea Celláryová, Veľkonecpalská 10, 971 01 Prievidza podal dňa 27. 09. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa dokumentácie „Statické vyjadrenie k stavebným úpravám“ v byte č. 9 vo vchode č. 26 v bytovom v kat. území Prievidza, na parc. č. 2559/1, 2559/2, súp. č. 30160, Lúčna ulica.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.