12. Nov 2012 7:09

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia Š. Králika

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov SVB bytového domu s. č. II.435 na Ulici Š. Králika zast. Radovan Richter, Opatovce nad Nitrou č. 9 podal dňa 24.10.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu Zateplenie a obnova bytového domu – Š. Králika 17 – 19, Prievidza na pozemku parc. č. 932 v k. ú. Prievidza.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…