17. Apr 2012 8:14

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania

Stavebník Vladimír Gatial, Na stanište č. 217/11, 971 01 Prievidza a Martina Gablíková Martina, Jazmínová ulica č. 14, Zvolen zast. AZ REALPD, spol. s r.o., Bakalárska ulica č. 6/7, Prievidza podali dňa 30.03.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby Rodinný dom – prestavba, ktorá pozostáva z: - prestavba rodinného domu, - sanácia izolácie proti zemnej vlhkosti, - prístavba vstupu, návrh nového schodiska, - prestavba – zobytnenie podkrovia, - zateplenie obvodového plášťa, - prípojka NN v kat. území Veľká Lehôtka, parc. č. 549/3 – prestavba objektu a parc. č. 549/2 – prípojka NN. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…