17. Apr 2012 8:14

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania

Stavebník Vladimír Gatial, Na stanište č. 217/11, 971 01 Prievidza a Martina Gablíková Martina, Jazmínová ulica č. 14, Zvolen zast. AZ REALPD, spol. s r.o., Bakalárska ulica č. 6/7, Prievidza podali dňa 30.03.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby Rodinný dom – prestavba, ktorá pozostáva z: - prestavba rodinného domu, - sanácia izolácie proti zemnej vlhkosti, - prístavba vstupu, návrh nového schodiska, - prestavba – zobytnenie podkrovia, - zateplenie obvodového plášťa, - prípojka NN v kat. území Veľká Lehôtka, parc. č. 549/3 – prestavba objektu a parc. č. 549/2 – prípojka NN. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…