17. Apr 2012 8:14

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania

Stavebník Vladimír Gatial, Na stanište č. 217/11, 971 01 Prievidza a Martina Gablíková Martina, Jazmínová ulica č. 14, Zvolen zast. AZ REALPD, spol. s r.o., Bakalárska ulica č. 6/7, Prievidza podali dňa 30.03.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby Rodinný dom – prestavba, ktorá pozostáva z: - prestavba rodinného domu, - sanácia izolácie proti zemnej vlhkosti, - prístavba vstupu, návrh nového schodiska, - prestavba – zobytnenie podkrovia, - zateplenie obvodového plášťa, - prípojka NN v kat. území Veľká Lehôtka, parc. č. 549/3 – prestavba objektu a parc. č. 549/2 – prípojka NN. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…