17. Apr 2012 8:14

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania

Stavebník Vladimír Gatial, Na stanište č. 217/11, 971 01 Prievidza a Martina Gablíková Martina, Jazmínová ulica č. 14, Zvolen zast. AZ REALPD, spol. s r.o., Bakalárska ulica č. 6/7, Prievidza podali dňa 30.03.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby Rodinný dom – prestavba, ktorá pozostáva z: - prestavba rodinného domu, - sanácia izolácie proti zemnej vlhkosti, - prístavba vstupu, návrh nového schodiska, - prestavba – zobytnenie podkrovia, - zateplenie obvodového plášťa, - prípojka NN v kat. území Veľká Lehôtka, parc. č. 549/3 – prestavba objektu a parc. č. 549/2 – prípojka NN. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…