15. Jun 2012 6:34

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Stavebník DREVO DECOR, s.r.o., Školská 661/13, 971 01 Prievidza, podal dňa 13.06.2012, u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Polyfunkčný objekt, v k. ú. Prievidza, na pozemku parc. č. 1281/2, 1281/3, 1281/4 – objekt a parc. č. 12/2/9 – prípojka vody. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…