31. máj 2012 10:05

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného stavebného konania „Skladovacie regále SO 01, SO 02“

Stavebník ORVA color s. r. o., Bojnická cesta 12, 971 01 Prievidza podal dňa 30. 04. 2012 u tunajšieho stavebného úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Skladovacie regále SO 01, SO 02“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 3685. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.