22. Jul 2011 6:33

VEREJNÁ VYHLÁŠKA- oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením PD

Žiadateľ Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza, Stavbárov č. 6, Prievidza, zastupujúci stavebníka Bytový dom ul. Ľ. Ondrejova 1 – 15, Prievidza, podal dňa 14.07.2011 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby „Zateplenie obvodového plášťa bytového domuý ul. Ľ. Ondrejova 1 – 15, Prievidza“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 5001/1,2,3, súp. č. 20728, 20729, 20730, pred jej dokončením, spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby, do 31.10.2012. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Prievidza, zn. 2.4.3.-03-5369-2009, dňa 10.09.2009, právoplatné 26.10.2009. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred dokončením. celý dokument na stiahnutie:

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.