24. Jul 2012 12:47

Verejná vyhláška - oznámenie- o začatí konania o povolení reklamného zariadenia - Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM

Žiadateľ Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, Račianska 25, 831 04 Bratislava pobočka Piaristická 2, 949 01 Nitra (ďalej len „žiadateľ“) podal u tunajšieho úradu žiadosť o predĺženie povolenia 1 ks reklamných zariadení, umiestneného na Nábr. sv. Metoda na pozemku parc. č. 1961/1, k. ú. Prievidza.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…