24. Aug 2012 9:14

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Žiadateľ Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“) podal dňa 24. 07. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie 2 ks jednostranných reklamných zariadení na pozemku v k. ú. Prievidza, na parc. č. 4997/1 – Mliekarenská ulica.

Celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…