28. Jun 2018 12:34

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania - dodatočné povolení stavby: Stavebné úpravy areálu a zriadenie mobilnej betonárne )

SO 01 Mobilná betonárka, SO 02 Oporný múr, SO 03 Sklad štrku na výrobu betónu

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…