2. Oct 2012 8:35

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí doplňujúceho konania o povolení reklamného zariadenia - ARTON s. r. o.

Žiadateľ ARTON s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina (ďalej len „žiadateľ“) podal dňa 11. 07. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie 2 ks reklamných zariadení na vonkajšej stene byt. domu na Mariánskej ulici, na parc. č. 2747/13, k. ú. Prievidza.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…