31. Oct 2012 11:05

Verejná vyhláška- Mgr. Andrea Celláryová - stavebné úpravy v byte

Stavebník: Mgr. Andrea Celláryová Adresa: Veľkonecpalská 10, 971 01 Prievidza (ďalej len „stavebník“) podal dňa 27. 09. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa projektovej dokumentácie „Statické vyjadrenie k stavebným úpravám“ – vybúranie dverného otvoru medzi miestnosťami kuchyňa a obývacia izba, vybúranie jestvujúcej deliacej priečky hygienického jadra a realizácia nových deliacich priečok jadra, v bytovom dome v katastrálnom území Prievidza, súp. č. 30160, na parc. č. 2559/1, 2559/2, Lúčna ulica, vchod č. 26 byt č. 6, Prievidza.

Celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…