11. Sep 2013 5:42

Verejná vyhláška - dodatočné povolenie reklamného zariadenia

Stavebný úrad podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny zákon) a ust. § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona dodatočne povoľuje žiadateľovi: ARTON s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina jednostranné reklamné zariadenie (ďalej len „zariadenie“) s reklamnou plochou o rozmeroch 11,4 x 22,4 m, umiestnené na fasáde bytového domu v katastrálnom území Prievidza, na parc. č. 2746/5, súp. č. 10539.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…