22. Apr 2013 12:58

Verejná výhlaška - dodatočné povolenie reklamného zariadenia ISPA

Rozhodnutie o dodatočnom povolení reklamného zariadenia ISPA spol. s r. o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava podal na tunajší úrad žiadosť o povolenie na predĺženie doby prevádzkovania jestvujúceho veľkoplošného reklamného zariadenia - billboardu na pozemku pri ceste I/50 – príjazd do Prievidze od Handlovej, k. ú. Prievidza, parc. č. 7KN 3587

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…