2. Aug 2012 9:43

Verejná vyhláška č. 2.4.3-01-7240-2011- Povolenie na zatepľovanie bytov

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnen, povoľuje zateplenie obvodného plášťa bytového domu na ul. Mojmírová 2-8 Prievidza v k. ú. Prievidza, parc. č. 5352/2, s.č. 40196 pred jej dokončením.

celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…