7. Sep 2010 8:58

Veľkoobjemové kontajnery v štandardnom režime

Od 14. septembra 2010 sa končí režim pristavovania veľkoobjemových kontajnerov na objednávku. Od uvedeného dátumu bude prebiehať rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov a zberu konárov na území mesta Prievidza podľa plánu rozmiestnenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania 2010. Termíny zberu nebezpečných odpadov Prehľad rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza na rok 2010 na stiahnutie ... Prehľad zberu konárov na území mesta Prievidza na rok 2010 na stiahnutie ...

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…