11. máj 2022 10:53

V tohtoročnej kosbe nová technika

Koncom apríla 2022 začala spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, zodpovedná za verejnú zeleň v meste Prievidza, s prvou tohtoročnou kosbou trávnatých plôch. Na účel efektívnejšej realizácie týchto prác bola na túto sezónu doplnená nová technika.

Kosenie verejnej zelene v tomto roku bude efektívnejšie vďaka novej technike. Technické služby rozšírili strojný vozový park o tri kusy traktorových kosačiek v hodnote 34 999,99 € bez DPH. „Okrem strojovej techniky boli dokúpené aj dva zberné koše, ktoré budú k dispozícií v prípade enormného nárastu trávy,“ uviedla Silvia Masariková, vedúca úseku verejnej zelene.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…