26. Aug 2021 11:27

V Prievidzi vybudujú nový chodník

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na vybudovanie nového chodníka v úseku Necpalská cesta po Ulicu stavbárov. Termín ukončenia a odovzdania diela je stanovený do 75 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Práce budú stáť 7,4 tisíc eur.

Investícia na sídlisku Žabník zahŕňa stavebné práce súvisiace s realizáciou chodníka v úseku Necpalská cesta po Ulicu stavbárov. Kryt chodníka je navrhnutý z betónovej dlažby, s cestnými betónovými a parkovými obrubníkmi. Novovybudovaný chodník bude v dĺžke do 31 metrov a jeho šírka 1,30 metra. Chodník bude oddelený od komunikácie stojatými cestnými obrubníkmi s napojeniami na bezbariérové vstupy.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…