26. Aug 2021 11:27

V Prievidzi vybudujú nový chodník

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na vybudovanie nového chodníka v úseku Necpalská cesta po Ulicu stavbárov. Termín ukončenia a odovzdania diela je stanovený do 75 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Práce budú stáť 7,4 tisíc eur.

Investícia na sídlisku Žabník zahŕňa stavebné práce súvisiace s realizáciou chodníka v úseku Necpalská cesta po Ulicu stavbárov. Kryt chodníka je navrhnutý z betónovej dlažby, s cestnými betónovými a parkovými obrubníkmi. Novovybudovaný chodník bude v dĺžke do 31 metrov a jeho šírka 1,30 metra. Chodník bude oddelený od komunikácie stojatými cestnými obrubníkmi s napojeniami na bezbariérové vstupy.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…