18. Aug 2021 11:15

V Prievidzi pribudnú ďalšie parkovacie plochy

V centre mesta, na sídlisku Píly pribudnú nové parkovacie plochy. Na Ul. A Mišúta dôjde k zmene spôsobu parkovania.

V závere mesiaca je naplánovaný začiatok prác na výstavbe nových odstavných plôch na parkovanie. Plochy pribudnú na Ul. M. Hodžu 2-4,  Ul. Malookružná 41-45. Realizáciou nových parkovacích plôch na Ul. A. Mišúta sa upraví spôsob parkovania a státia vozidiel na komunikácií.

Zemné práce – odstránenie podkladov, vytrhanie obrubníkov, hĺbenie rýh, realizácia nových podkladných vrstiev, pokládka betónovej dlažby,  typ zámkovej dlažby. Plochy budú ohraničené osadením betónových obrubníkov a parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným značením.

–    Spevnené plochy Ul. M. Hodžu 2-4: cena s DPH  12 896,95 eur, vznikne 14 parkovacích miest
–    Spevnené plochy Malookružná ulica 41-45: cena s DPH  11 969,47 eur, 10 parkovacích miest
–    Spevnené plochy Ulica A. Mišúta: cena s DPH  8 976,94 eur, 10 parkovacích miest

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…