8. Jan 2021 9:34

V Prievidzi dobudovali multifunkčné ihrisko

Športový areál ZŠ S. Chalupku v Prievidzi sa môže pýšiť ďalším športovým prvkom. V týchto dňoch bolo dokončené multifunkčné ihrisko.

Počas jesenných mesiacov bola realizovaná výstavba multifunkčného ihriska za Základnou školou Ul. S. Chalupku. V týchto dňoch bolo odovzdané do užívania. Hracia plocha má rozmery 40×20 m s výbehmi na brány. Povrch tvorí umelý trávnik s drenážnym systémom k odvedeniu zrážkovej vody. Oplotenie ihriska pozostáva z polyetylénových mantinelov výšky 1m a štvormetrovou ochrannou sieťou. Súčasťou ihriska je aj osvetlenie hracej plochy.

Ihrisko bude primárne slúžiť pre žiakov základnej školy, v popoludňajších hodinách bude k dispozícii aj verejnosti. Cena prác predstavuje sumu 74 325 eur s DPH.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…