14. Feb 2021 12:04

V nedeľu poobede pozývame na testovanie všetkých

Po vyhodnotení kapacitných možností odberných miest v Prievidzi sme sa rozhodli, že v nedeľu popoludní oficiálne ponúkneme možnosť sa otestovať aj obyvateľom iných obcí a miest, ktorí to potrebujú.

Aj počas celého víkendu boli otestovaní všetci záujemci, ak to situácia umožnila.

Odberné miesta sú ešte otvorené od 12:45 do 17:00 (posledný odber o 16:40):
BEZ REZERVÁCIE funguje 8 odberných miest.
➡ Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16 – odberné miesto B, vedľajší vchod
➡ ZŠ S. Chalupku č. 14, budova školy, telocvičňa
➡ ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského č. 5 – odberný tím B, telocvičňa
➡ CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14 – odberný tím B, zadný vchod
➡ SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2, budova školy
➡ Športová hala, Bojnická cesta, vestibul športovej haly
➡ ZŠ s MŠ, Malonecpalská č. 37 – B, telocvične
➡ Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45, dom kultúry

S REZERVÁCIOU cez Bookio.sk je pripravených 8 odberných miest. Ak to je možné, vybavujú aj záujemcov bez rezervácie, pričom rezervovaní majú prednosť.

➡ Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16 – odberné miesto A, hlavný vchod
➡ ZŠ S. Chalupku č. 12, vestibul budovy školy
➡ ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského č. 5 – odberný tím A, telocvičňa
➡ CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14 – odberný tím A, šatne pri telocvični
➡ SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2, telocvičňa
➡ Športová hala, Bojnická cesta, južná tribúna
➡ ZŠ Ul. P. J. Šafárika č. 7, telocvičňa
➡ ZŠ s MŠ, Malonecpalská č. 37 – A, telocvičňa

Všetkým zúčastneným ďakujeme za doterajší pokojný priebeh.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…