1. Dec 2011 7:18

V doprave sa ľady pohnú...

V pondelok 28.11. navštívil Prievidzu prvý podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ. Pracovné rokovanie s primátorkou mesta a stretnutie s poslancami na mestskom úrade smerovalo k príprave troch prioritných projektov : výstavby rýchlostnej cesty R2 Trenčín – Prievidza, možnosti vybudovania parkoviska za železničnou stanicou a príprave cestného obchvatu mesta.

Jedným z najväčších problémov Prievidze je akútny nedostatok voľných parkovacích miest. Vedenie mesta hľadá všetky možné a dostupné alternatívy na vybudovanie mestských parkovacích plôch. Jedným z možných alternatív sa javí plocha medzi železničnou a autobusovou stanicou smerom ku sídlisku Zapotôčky. Na týchto pozemkoch sa nachádza siedma až deviata železničná koľajová trať. Ide o pozemky vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, pričom tieto koľajové trate nie sú a ani nebudú využívané železničnou dopravou. Vedenie mesta má záujem bezodplatne získať od štátu pozemky na vybudovanie parkovacích miest. Takto vytvorené parkovisko by bolo sprístupnené širokej verejnosti, čím by bol značne eliminovaný problém parkovania v Prievidzi. Minister Ján Figeľ prisľúbil podporu k realizovaniu tohto projektu.
Prioritou v oblasti dopravy je prePrievidzu výstavba cestného obchvatu. To však neznamená, že výstavba rýchlostnej cesty ustúpila do úzadia. Práve naopak, stretnutie vedenia mesta Prievidza s ministrom dopravy bolo jasným signálom toho, že región hornej Nitry má záujem na výstavbe R 2. Ako k tomuto zámeru uviedol Ján Figeľ „výstavba rýchlostnej cesty R2 bola rozdelená na viacero etáp. Dve etapy sú medzi mestami Zvolen a Lučenec a dve ďalšie etapy sa nachádzajú medzi Žiarom nad Hronom a Trenčínom. Na týchto štyroch úsekoch pôjde celý projekt do konkrétnej výstavby v roku 2012. Ako ďalej uviedol minister dopravy a prvý podpredseda vlády SR, tá časť rýchlostnej cesty R 2, ktorá sa dotýka Prievidze, bude postupne realizovaná smerom od Trenčína cez Dolné Vestenice, Nováky až k mestu Prievidza.
Ján Figeľ na pracovnom stretnutí prezentoval vôľu pokračovať v rekonštrukcií povrchu ciest aj po zrekonštruovaní trasy Prievidza – Nedožery – Brezany v okrese Prievidza. Obnova povrchu vozovky medzi mestami Nováky a Prievidza je ďalším plánovaným projektom. V našom okrese pôjde o najväčší rozsah úprav a rekonštrukcií ciest v rámci celého Trenčianskeho kraja. Okrem úseku Nováky – Prievidza sa plánuje zrekonštruovať cesta na úseku medzi Prievidzou a Handlovou. Celková dĺžka rýchlostných komunikácií, ktoré prejdú obnovou v okrese a meste Prievidza, bude 35 kilometrov. Realizácie týchto prác sú naplánované na rok 2012 .

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…