21. Mar 2024 8:57

V apríli začne zber do veľkoobjemových kontajnerov

Po jarnom upratovaní okolia bytových domov, ktoré sa konalo 16. marca budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery pre uloženie objemného odpadu a určené miesta na zber biologicky rozložiteľného odpadu t.j. konárov, trávy, lístia a iných biologických zvyškov zo záhrad. Konkrétne termíny sú rozdelené podľa volebných obvodov, začne sa volebným obvodom č. 2 - Píly hneď po Veľkej noci 2. apríla.

„Vo volebnom obvode č. 4 pri hromadnej bytovej výstavbe bude pristavený veľkoobjemový kontajner na základe požiadaviek bytových spoločenstiev. V ostatných volebných obvodoch budú veľkoobjemové kontajnery pristavené na dobu 1 týždeň v stanovených termínoch a stanovištiach,“ vysvetľuje Ing. Zuzana Iliašová z oddelenia pre komunálne a odpadové hospodárstvo.

Termíny rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov sú totožné aj pre zber biologicky rozložiteľného odpadu (konárov, trávy, lístia a iných zvyškov) z určených stanovíšť na jar tohto roku:

VO 2: 2.4. – 7.4.2024

VO 1: 8.4. – 14.4.2024

VO 3: 15.4. – 21.4.2024

VO 4, VO 5, VO 6, VO 7: 22.4. –  28.4.2024

Záhradkárske osady: 29.4. – 5.5.2024

Základné a materské školy: 13.5. – 14.5.2024

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…