11. Apr 2012 13:59

Územný plán mesta Prievidza, zmeny a doplnky č. 14

MESTO PRIEVIDZA Číslo spisu 2.4.2.- 2012/61837

V Prievidzi dňa 11.04.2012
Verejná vyhláška zverejnená dňa 11.04.2012


Mesto Prievidza,

Oznamuje

dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti
verejnou vyhláškou
oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Prievidza, zmeny a doplnky č. 14

v súlade s § 6 odst.5 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.


Oznámenie o strategickom dokumente
je k nahliadnutiu
na referáte územného plánovania, Mestského úradu v Prievidzi,
budova Priemstavu Ul. P.O.Hviezdoslava 3, blok B 5. poschodie, č. dv. 516, 517
po dobu 14 dní.


Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia
na Obvodný úrad životného prostredia Dlhá ulica 3 971 01 Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta v. r.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.