11. Apr 2012 13:59

Územný plán mesta Prievidza, zmeny a doplnky č. 14

MESTO PRIEVIDZA Číslo spisu 2.4.2.- 2012/61837

V Prievidzi dňa 11.04.2012
Verejná vyhláška zverejnená dňa 11.04.2012


Mesto Prievidza,

Oznamuje

dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti
verejnou vyhláškou
oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Prievidza, zmeny a doplnky č. 14

v súlade s § 6 odst.5 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.


Oznámenie o strategickom dokumente
je k nahliadnutiu
na referáte územného plánovania, Mestského úradu v Prievidzi,
budova Priemstavu Ul. P.O.Hviezdoslava 3, blok B 5. poschodie, č. dv. 516, 517
po dobu 14 dní.


Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia
na Obvodný úrad životného prostredia Dlhá ulica 3 971 01 Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta v. r.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…