11. Apr 2012 13:59

Územný plán mesta Prievidza, zmeny a doplnky č. 14

MESTO PRIEVIDZA Číslo spisu 2.4.2.- 2012/61837

V Prievidzi dňa 11.04.2012
Verejná vyhláška zverejnená dňa 11.04.2012


Mesto Prievidza,

Oznamuje

dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti
verejnou vyhláškou
oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Prievidza, zmeny a doplnky č. 14

v súlade s § 6 odst.5 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.


Oznámenie o strategickom dokumente
je k nahliadnutiu
na referáte územného plánovania, Mestského úradu v Prievidzi,
budova Priemstavu Ul. P.O.Hviezdoslava 3, blok B 5. poschodie, č. dv. 516, 517
po dobu 14 dní.


Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia
na Obvodný úrad životného prostredia Dlhá ulica 3 971 01 Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta v. r.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…