10. Nov 2020 12:43

Uzatvorenie MŠ, Ulica J. Matušku z dôvodu havárie vodovodného potrubia

Upozorňujeme verejnosť, že z dôvodu poruchy bude prerušená prevádzka materskej školy na Ulici J. Matušku.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára z dôvodu havárie vodovodného potrubia prevádzku Materskej školy, Ulica J. Matušku 759/ 1 od 11.11.2020 do 18.11.2020, vrátane.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…