7. Dec 2020 8:00

Uzatvorenie Materskej školy, Ulica M. Mišíka 398/15

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára Materskú školu, Ulica M. Mišíka 398/15 z dôvodu sťahovania a upratovania priestorov po rekonštrukcii od 14.12.2020 do 06.01.2021, vrátane.

Zriaďovateľ v súvislosti s protipandemickými opatreniami neumožňuje v materských školách vytvoriť zberné triedy, tz. triedy, v ktorých sa stretávajú deti z rozličných tried či materských škôl.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…