7. Dec 2020 8:00

Uzatvorenie Materskej školy, Ulica M. Mišíka 398/15

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára Materskú školu, Ulica M. Mišíka 398/15 z dôvodu sťahovania a upratovania priestorov po rekonštrukcii od 14.12.2020 do 06.01.2021, vrátane.

Zriaďovateľ v súvislosti s protipandemickými opatreniami neumožňuje v materských školách vytvoriť zberné triedy, tz. triedy, v ktorých sa stretávajú deti z rozličných tried či materských škôl.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…