7. Dec 2020 8:00

Uzatvorenie Materskej školy, Ulica M. Mišíka 398/15

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára Materskú školu, Ulica M. Mišíka 398/15 z dôvodu sťahovania a upratovania priestorov po rekonštrukcii od 14.12.2020 do 06.01.2021, vrátane.

Zriaďovateľ v súvislosti s protipandemickými opatreniami neumožňuje v materských školách vytvoriť zberné triedy, tz. triedy, v ktorých sa stretávajú deti z rozličných tried či materských škôl.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…