5. Aug 2010 11:42

Už odpočíva v rodnej zemi

4. augusta 2010 v deň vzniku Matice slovenskej boli telesné pozostatky prievidzského rodáka, matičiara, univerzitného profesora PhDr. Stanislava Mečiara, literárneho vedca, literárneho kritika, redaktora a vedúceho predstaviteľa Matice slovenskej v zahraničí a jeho manželky Anny uložené na Národnom cintoríne v Martine.

Na rodné Slovensko ich priviezla a do rodnej zeme vložila ich dcéra Slávka Mečiarová. Na pietnom akte konajúcom sa za prítomnosti predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša sa zúčastnila aj delegácia mesta Prievidza, ktorú viedol Milan Dérer, zástupca primátora mesta. Vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihol prínos Stanislava Mečiara pre Slovákov a položením kytice kvetov vzdal hold tomuto verejnosti menej známemu Prievidžanovi.
Narodil sa . 21. 3. 1910 v Prievidzi a zomrel 23. 11. 1971 Buenos Aires, Argentine.
V súvislosti so storočnicou narodenia Stanislava Mečiara treba poznamenať, že patril medzi významných slovenských literárnych historikov, teoretikov, kritikov, editorov, archivárov, publicistov i redaktorov a ako blízky spolupracovník Jozefa Cígera Hronského mu pomohol vybudovať z Matice slovenskej modernú kultúrnu ustanovizeň.
V emigrácii sa usadil v ďalekej Argentíne, kde naďalej vyvíjal bohaté krajanské politické, kultúrne a literárne aktivity. Zostali po ňom knižné monografie, stovky štúdií a tisícky článkov, záslužné pôsobenie v martinskej a Zahraničnej Matici slovenskej a ďalšie aktivity.

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…