19. Aug 2010 8:03

Usmernenie k manipulácii s uhynutými zvieratami a deratizácii mesta

V súvislosti s povodňami chceme upozorniť občanov mesta na postup pri likvidácii uhynutých zvierat. V prípade, že sa vás problém dotýka, je potrebné uhynuté zviera zabaliť do igelitového vreca, pevne uzavrieť a doniesť do záhrady spoločnosti TEZAS na Nábreží Sv. Metoda 125. Uhynuté zvieratá určite nelikvidujte vo verejných kontajneroch. Na území mesta bude zároveň v spolupráci so zmluvným partnerom prebiehať mokrá deratizácia.

V druhej fáze, po ukončení hlavných upratovacích prác sa pristúpi k plošnej deratizácii.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…