9. Oct 2014 9:04

Upozornenie pre obyvateľov bytových domov

Vzhľadom na rastúci počet oznámení, kedy obyvatelia oznamujú MsP výskyt a prespávanie cudzích osôb, spravidla bezdomovcov, na chodbách a v priestoroch bytových domov, mestská polícia Prievidza upozorňuje na tento problém a žiada o spoluprácu.

Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s príchodom chladného počasia, kedy bezprístrešné osoby v domoch hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa v teple. Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom Prievidza, alebo podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj „stav“ nie sú schopné dopraviť sa do miesta bydliska. Zistenie výskytu podozrivého, páchnuceho a často nebezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné zážitky. Nezriedka takíto návštevníci znečistia priestory domov či okolie svojimi výkalmi, zvratkami či inými telesnými tekutinami alebo sa dopúšťajú priestupkov proti majetku krádežami zariadenia
domov alebo majetku obyvateľov.
Preto mestská polícia Prievidza vyzýva k obozretnosti a ponúka niekoľko rád:
-vchody bytových domov a spoločných priestorov zamykajte aj počas dňa, nielen v nočných hodinách,
-skontrolujte uzavretie dverí samozatváracím zariadením, v zime nie vždy spoľahlivo účinkuje,
-všímajte si cudzie, podozrivé osoby vo vchode či okolí domu,
-žiadajte susedov, aby zamykali a zatvárali vstupné dvere,
-bez overenia dôvodu vstupu nevpúšťajte do vchodu neznáme osoby,
-v prípade zistenia podozrivej osoby informujte Mestskú políciu!

Pozor! V poslednom čase boli zaznamenané pokusy o násilné vniknutie do vchodov bytových domov, kedy sa podozrivá osoba za pomoci skrutkovača skúšala vylomiť vchodové dvere. Mestská polícia preto žiada obyvateľov o spoluprácu. Buďte všímaví k svojmu okoliu a v prípade zistenia podozrivých skutočností vec neodkladne oznámte na tiesňovú linku MsP-číslo 159!

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…