13. Mar 2018 12:21

Upozornenie na zmeny v pohrebných službách

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská cesta č. 1, Prievidza upozorňujú verejnosť na dočasné zmeny v organizácii pietnych služieb.

Stredisko pietnych služieb – správa cintorína so sídlom na Mariánskej ulici v Prievidzi upozorňuje verejnosť, že v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou Domu smútku v Prievidzi, bude v piatok 16. marca 2018 zatvorená predajňa pohrebnej služby a nebudú sa v tento deň konať pohrebné obrady z dôvodu sťahovania kancelárie pohrebnej služby a predajne pietnych predmetov.

Od 19. marca 2018 do odvolania sa budú vybavovať a organizovať pohrebné obrady len v pracovných dňoch UTOROK, STREDA A ŠTVRTOK (tel.:046/541 34 13)

Vybavovanie pohrebov a nákup pietnych predmetov bude zabezpečené od 20.marca 2018 v kancelárii v zadnej časti Domu smútku. NON STOP služba na prevozy zomrelých na tel. čísle 0910 500 990 je v prevádzke bez obmedzenia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…